Het hier te bespreken arrest voegt een nieuw hoofdstuk(je?) toe aan de inmiddels veelbesproken Dexia aandelenlease-affaire.
Het Hof Amsterdam verwerpt het categoriemodel van de Rechtbank Amsterdam.