Het hier te bespreken vonnis is de eerste rechterlijke uitspraak die is gedaan in door benadeelde Fortis-beleggers aangespannen procedures tegen de Nederlands staat (hierna: de ‘Staat’) naar aanleiding van de ontmanteling van Fortis eind september/begin oktober 2008. De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft op 20 oktober jl. vonnis gewezen in zestien individuele zaken die als groep zijn behandeld. De rechtbank heeft voor deze gelijktijdige behandeling gekozen omdat veel van de kwesties die in de verschillende zaken spelen, overeenkomen. Zij acht een gelijktijdige aanpak doelmatig en tevens worden hierdoor mogelijke tegenstrijdige beslissingen voorkomen. [...]

hdl.handle.net/1765/102153
Corporate and Financial Law

Pijls, A. (2009). Fortis-beleggers die na eerste reddingsweekend aandelen hebben gekocht, zijn niet misleid. Staat niet aansprakelijk voor door hen geleden koersschade. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102153