De belegger aan wie zijn financiële dienstverlener ten onrechte bepaalde informatie heeft onthouden, heeft niet zonder meer aanspraak op schadevergoeding. Wil deze belegger de geleden koersverliezen op zijn financiële dienstverlener verhalen, dan zal hij moeten bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen het informatieverzuim van de dienstverlener en de door hem geleden schade. Dit betekent dat hij moet aantonen dat hij een andere beslissing zou hebben genomen, als de dienstverlener hem voldoende informatie zou hebben verschaft. In de praktijk blijkt het bewijs van causaal verband bij schending van het vereiste van ‘informed consent’ een lastig te nemen hobbel.

hdl.handle.net/1765/102154
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Corporate and Financial Law

Pijls, A. (2009). Het bewijs van causaal verband bij informatieverzuimen in de beleggingspraktijk. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2009(5), 170–181. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102154