Beurskoersen zijn volatiel. In deze turbulente tijden zijn we daar dagelijks getuige van. Waar beurskoersen kelderen, worden op grote schaal (koers)verliezen geleden. Dat risico is inherent aan beleggen op de beurs en wie dat wil voorkomen, moet niet gaan beleggen. Wat niet tot het gewone beleggersrisico behoort, is dat de beurskoers ineens instort omdat deze door middel van misleidende berichtgeving eerder omhoog is gestuwd. Op misleidende berichtgeving (en dito koersvorming!) hoeven beleggers niet bedacht te zijn. In geval van koersverlies veroorzaakt door misleidende informatie kan men daarom spreken van schade.
Deze bijdrage gaat over prospectusaansprakelijkheid. Hoewel hierover de afgelopen 15 jaar al veel is gezegd en geschreven, is er weinig aandacht besteed aan vragen over causaliteit en schade. Tot dusver wisten vooral de aspecten normschending en schuld de aandacht op zich gevestigd. In deze bijdrage wil ik het debat omtrent prospectusaansprakelijkheid verbreden en ook de causaliteitsvraag de aandacht geven die zij verdient. Hierbij richt ik mij op de vennootschap die in verband met een aanstaande beursintroductie een (beurs)prospectus publiceert. Aansprakelijkheid voor andere soorten prospectussen laat ik buiten beschouwing.