De onderhavige beschikking is alweer de vijfde beschikking van het Hof Amsterdam in het kader van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. In deze beschikking wordt het verzoek tot verbindendverklaring van de schikking die Randstad met de Vereniging van Effectenbezitters en de Stichting Uitvoering Vedior Schikking heeft getroffen wegens (beweerdelijke) misleiding door Randstad van het beleggende publiek, toegewezen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/102158
Citation
Pijls, A.C.W. (2009). Hof Amsterdam 15 juli 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2691, JOR 2009/325 (WCAM-verzoek Vedior-schikking). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102158