Misleidende berichtgeving op de beurs leidt tot onzuivere koersvorming. Beleggers kunnen hierdoor schade lijden. Deze schade wordt (definitief) geleden op het moment dat de misleiding bekend wordt en de koers als gevolg daarvan daalt. Beleggers hebben alleen recht op schadevergoeding als (en voor zover) het door hen geleden koersverlies in causaal verband staat met de misleidende informatie. [...]

hdl.handle.net/1765/102159
Tijdschrift voor ondernemingsbestuur
Corporate and Financial Law

Pijls, A. (2009). Misleidende berichtgeving op de beurs. Enkele aspecten van causaal verband en schade. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2009(5), 131–142. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102159