Op 15 oktober 2008 trad de Wet oneerlijke handelspraktijken in werking. Deze wet vormt de implementatie van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en heeft geleid tot de nieuwe Afdeling 3.3.A van Boek 6 BW.
Het in deze afdeling opgenomen art. 6:193b, lid 1, BW bepaalt dat ‘[e]en handelaar (…) onrechtmatig jegens een consument [handelt] indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is.’

hdl.handle.net/1765/102160
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Corporate and Financial Law

Arons, T., Hijink, S., & Pijls, A. (2009). Oneerlijke handelspraktijken bij aanbiedingen van obligaties: een never ending story?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009(6821), 953–957. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102160