Op 15 oktober 2008 trad de Wet oneerlijke handelspraktijken in werking. Deze wet vormt de implementatie van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en heeft geleid tot de nieuwe Afdeling 3.3.A van Boek 6 BW.
Het in deze afdeling opgenomen art. 6:193b, lid 1, BW bepaalt dat ‘[e]en handelaar (…) onrechtmatig jegens een consument [handelt] indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is.’

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/102160
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Arons, T.M.C, Hijink, J.B.S, & Pijls, A.C.W. (2009). Oneerlijke handelspraktijken bij aanbiedingen van obligaties: een never ending story?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009(6821), 953–957. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102160