Op 5 juni jl. wees de Hoge Raad arrest in een drietal effectenleasezaken. Hopelijk vormen deze arresten het begin van het einde van de meest omvangrijke rechtsstrijd die de Nederlandse beleggingspraktijk tot dusver heeft gekend. Of met de richtinggevende uitspraken van de Hoge Raad alle rechtsvragen in effectenleasegeschillen definitief zijn beantwoord, staat nog te bezien. Vast staat wel dat de Hoge Raad de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht om tot een zo praktisch, efficiënt en uniform mogelijke beoordeling van de vele geschillen te komen. [...]

hdl.handle.net/1765/102161
Maandblad voor Vermogensrecht
Corporate and Financial Law

Pijls, A. (2009). Schade effectenlease-overeenkomsten deels vergoed; Hoge Raad doet uitspraak in drie effectenleasezaken. Maandblad voor Vermogensrecht, 2009(10), 250–262. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102161