Betaalt Defensie voor stroomstoring?
De aansprakelijkheid van de Staat voor de schade van de ondernemers in de Tieler- en Bommelerwaard kan onderwerp worden van een interessant juridisch debat. De gedupeerde ondernemers zullen volledige scha-devergoeding eisen en Defensie beziet de claims in alle redelijkheid.