Voor de Spoedeisende Hulp gelden economische schaalvoordelen. Anders gezegd: bij een grotere SEH zijn de gemiddelde kosten per patiënt lager.
Toch is dit geen reden om concentratie van de SEH ’s na te streven. Besparingen op kosten bij de SEH worden namelijk tenietgedaan door oplopende kosten in het vervolgtraject.

hdl.handle.net/1765/102408
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Department of Psychology

Blank, J., & van Hulst, B. (2017). Concentratie van de spoedeisende hulp: een verkeerde vorm van zuinigheid. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 161(41). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102408


Additional Files
available online