Ter uitvoering van de Tampere Conclusies (1999) en het Programma van maatregelen voor de wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (2000) is de verordening tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET-Vo) tot stand gebracht, welke per 21 oktober 2005 in werking treedt. Op grond hiervan kan de rechter van de lidstaat van herkomst op verzoek een beslissing waarmerken als EET indien aan bepaalde minimumnormen is voldaan, en deze is daarmee zonder exequatur in de gehele EU (behalve Denemarken) executabel. De verordening is tamelijk complex en lijkt een compromis tussen enerzijds een vrij verkeer van beslissingen in de EU en anderzijds het behoud van enige nationale controle over buitenlandse beslissingen. De vraag is of zij in de praktijk effectief zal zijn.

, ,
hdl.handle.net/1765/10247
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Private Law

Kramer, X. (2005). De Europese Executoriale Titel: een nieuw instrument ter verwezenlijking van het Europees procesterritoir. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10247