In deze bijdrage wordt naar aanleiding van het verschijnen van een Engelse vertaling van Boek I BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2003) en Boek IV BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2005) aandacht besteed aan de rol van taal en vertalingen bij de harmonisatie van het burgerlijk recht in de EU, in de Europese procespraktijk en de vertaling van (Nederlandse) rechtsbegrippen. Vervolgens worden de genoemde vertalingen nader bekeken. Abstract: [On linguistic issues in the European Union and the art of legal translating] In this contribution, written on the occasion of the publication English translations of Book I of the Dutch Civil Code and related laws (Sumner and Warendorf, 2003) and Book IV of the Dutch Civil Code and related laws (Sumner en Warendorf, 2005) attention is paid to the role of language and translations in the harmonization of private law in the EU, in European litigation, and the translation of (Dutch) legal terminology. Furthermore, attention is paid to the mentioned translations.

, , ,
hdl.handle.net/1765/10251
Nederlands Internationaal Privaatrecht
Private Law

Kramer, X. (2006). Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen. Nederlands Internationaal Privaatrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10251