Dit artikel bevat een kritische analyse van de (voorgestelde) verordening voor een Europese betalingsbevelprocedure (EBB-Vo). Aandacht wordt besteed aan de betalingsbevelprocedure in het algemeen en onder het nationale recht, de achtergrond van het Europees betalingsbevel, de inhoud en de implementatie van de verordening. Ons standpunt over de EBB-Vo is gematigd positief. Als mogelijke knelpunten worden gesignaleerd de onnodige uitsluiting van niet-contractuele vorderingen in art. 2 lid 2, de bevoegdheidsregeling van art. 6, de tweeslachtige regeling van de bewijsregeling en toetsing in art. 7 en 8, en de regeling van de heroverweging in art. 20. --- Verordening nr. 1896/2006, vastgesteld op 12 december 2006 Abstract: [The European Order for Payment Procedure. A critical analysis] In this article the European Order for Payment Procedural is thoroughly reviewed. Attention is paid to the or-der for payment procedure in general, background of the European Order for Payment, contents of the regulation and implementation. In general we support this regulation, but we identify some weak points. These are the exclusion of non contractual obligations in Art. 2, para 2 which is unnecessarily complicating, the jurisdiction rule laid down in Art. 6, the am-biguous rules regarding evidence and examination of the application laid down in Art. 7 and 8, and the rules regarding review in Art. 20. --- Regulation no. 1896/2006, established on 12 December 2006

,
hdl.handle.net/1765/10252
Nederlands Internationaal Privaatrecht
Private Law

Kramer, X., & Sujecki, B. (2006). De Europese betalingsbevelprocedure. Nederlands Internationaal Privaatrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10252