In deze bijdrage wordt naar aanleiding van het gewijzigde voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure (2006) aandacht besteed aan de harmonisatie van het IPR en procesrecht in de Europese Unie, de totstandkoming van de Europese betalings-bevelprocedure, doelstelling en toepassingsgebied van de voorgestelde verordening, het verloop van de procedure en de gevolgen voor Nederland. Tot slot wordt gewezen op het belang van de coherentie van het Europees procesrecht, dat op deelgebieden en in ver-schillende instrumenten momenteel tot stand wordt gebracht. Abstract: [European Civil Procedure under Construction. The (amended) proposal for a European Order for Payment Procedure] On the occasion of the publication of the amended proposal for a European Order for Payment Procedure (2006) attention is paid to the harmonisation of Private International Law and Procedural Law in the European Union, the bringing about of the European Order for Payment Procedure, the objectives and scope of the proposed regulation, the course of the proceedings and its impact in the Netherlands. It is pointed out that it is important to ensure the coherence of European procedural law, since it is being brought about in pieces and in different instruments.

, , ,
hdl.handle.net/1765/10253
Nederlands Juristenblad
Private Law

Kramer, X. (2006). Europees procesrecht in aanbouw. Nederlands Juristenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10253