In deze bijdrage wordt het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen becommentarieerd. Na het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, is dit het tweede voorstel waarbij een geharmoniseerde Europese procedure wordt geintroduceerd. Dit beoogt een eenvoudige procedure voor vorderingen tot maximaal € 2000. Geconcludeerd wordt dat bij de opstelling (en aanpassing) van het voorstel zorgvuldige afwegingen zijn gemaakt. Er zijn wel enkele mogelijke zwakke punten. De regeling van de verordening is niet uitputtend en op enkele belangrijke punten kunnen grote verschillen ontstaan in de praktijk in de verschillende lidstaten. Verder wordt ter discussie gesteld het maximum van € 2000, de consumentvriendleijkheid en de effectiviteit wat betreft de kosten. Niettemin is deze verordening welkom en zij kan leiden tot een effectievere en goedkopere manier van procederen ten aanzien van geringe vorderingen. Abstract: [The Next Step in the bringing about of a harmonized European law of Civil Procedure: the proposal for a European Small Claims Procedure.] In this article the proposal for a European Small Claims Procedures is analyzed. Following the proposal for a European Order for Payment Procedure, this proposal introduces the second European harmonized procedure. It is concluded that the European Small Claims Procedure is an asset to international litigation, but it has some weak points. The Regulation is far from exhaustive and this could lead to different practices in the Member States. Further ques-tion are raised as to the threshold of € 2000,--, the consumer friendliness, and the cost effectiveness. Nevertheless it might lead to a more effective and less expensive way of litigating small claims in international cases.

, , ,
hdl.handle.net/1765/10254
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Private Law

Kramer, X.E. (2006). De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo.). Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10254