De volgende vier onderzoeksvragen staan centraal:
1. In hoeverre komen verschillen voor tussen de door de officier van justitie geëiste straf en de door de rechter opgelegde straf, in eerste aanleg en in hoger beroep?
2. In hoeverre komen verschillen voor tussen de in eerste aanleg en in hoger beroep opgelegde straffen?
3. Hoe verschillen eis en vonnis in eerste en tweede aanleg van elkaar zowel qua richting (hoger of lager) als qua duur van de vrijheidsstraf?
4. Hoe kunnen de verschillen worden geduid?

hdl.handle.net/1765/102546
Politiewetenschap
Politie en Wetenschap

van Wingerde, K., & van de Bunt, H. (2017). Geeiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. Politiewetenschap. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102546