De Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) heeft op 26 oktober jl. haar jaarlijkse congres gehouden. Een van de aldaar gehouden workshops had als onderwerp benchmarks en benchlearning. In het kader van dat onderwerp heeft Anneke een presentatie (pleidooi) gehouden over het belang van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Daarbij kwam onder andere aan bod het onderzoek dat het ESBL heeft gedaan naar de door het vorige kabinet voorgenomen belastingschuif en de gevolgen die dit plan voor gemeenten en burgers zou betekenen op het vlak van gemeentelijke belastingheffing. In samenwerking met de LVLB zijn voor dit onderzoek namelijk vragenlijsten rondgestuurd.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/102549
Citation
Monsma, A.P. (2017). Het belang van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102549