In dit artikel wordt het Haags Forumkeuzeverdrag (HFV) 2005 geanalyseerd. Bekeken wordt voorts in hoeverre dit verdrag vergelijkbaar is met het succesvolle Verdrag van New York betreffende arbitrage, en of het Haags Forumkeuzeverdrag de afdwingbaarheid van de forumkeuze en daarop gebaseerde beslissingen op eenzelfde wijze gefaciliteerd wordt als het arbitragebeding wordt door het Verdrag van New York. Geconcludeerd wordt dat het Haags Forumkeuzeverdrag, mits veel landen het zullen ratificeren, een belangrijke rol kan gaan spelen in de internationale handelspraktijk en hiermee een evenwichtigere keuze tussen overheidsrechtspraak en arbitrage kan worden gemaakt. Abstract: [Could the choice of forum agreement become a reliable alternative to an arbitration agreement in international business? The new Hague Convention on Choice of Forum Agreements] In this article the Hague Convention on Choice of Forum Agreements of 2005 is reviewed. In what sense it is comparable to the successful New York Convention on Arbitration, and does the Hague Convention on Choice of Forum Agreements equally facilitate the enforceability of forum agreements and judicial decisions based on these, as the New York Convention does for arbitration agreements? It is concluded that the Hague Convention could play an important role in international business, provided that many countries ratify it, and that it enables making a more balanced choice between court litigation and arbitration.

, , ,
hdl.handle.net/1765/10255
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Private Law

Kramer, X. (2006). De forumkeuze als betrouwbaar alternatief voor het arbitraal beding in de internationale handelspraktijk?. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10255