In dit artikel wordt ingegaan op enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsmacht en de forumkeuze in internationale verzekeringszaken. Aandacht wordt besteed aan art. 8-14 EEX-Verordening, het Peloux-arrest (HvJ EG 12 mei 2005, C-112/03) betreffende de forumkeuze en de positie van de verzekerde (derde) die het beding niet aanvaard heeft, het GIE Réunion-arrest (HvJ EG 26 mei 2005, C-77/04) inzake samenloop van verzekeringen en vrijwaring, alsmede het Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Abstract: [Jurisdiction and choice of forum in international insurance matters. Latest devel-opments] This article deals with several recent developments concerning jurisdiction and choice of forum agreements in international insurance matters. Attention is paid to Art. 8-14 Brussels I Regulation, the Peloux ruling (ECJ 12 May 2005, C-112/03) concerning choice of forum and the position of an insured person that did not approve of it, the GIE Réunion ruling (ECJ 26 May 2005, C-77/04) relating to multiple insurance and third party proceedings, as well as the Hague Convention of Choice of Forum Agreements 2005.

, , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/10256
Verzekerings-Archief
Private Law

Kramer, X. (2006). Rechtsmacht en forumkeuze in het internationaal verzekeringsrecht. Verzekerings-Archief. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10256