In deze bijdrage ga ik in op aspecten van transformatie en internationalisering die gerelateerd zijn aan Van Paridons interesses, zij het niet met betrekking tot zijn belangrijkste object van studie, de open, geïndustrialiseerde economie, maar de economie van ontwikkelingslanden.

Na een decennium waarin de economische prestaties van vele ontwikkelingslanden zijn geprezen, is er enige scepsis merkbaar bij wetenschappers over de houdbaarheid van het model van economische ontwikkeling dat vooral gebaseerd was op het gebruik van inkomsten uit de winning van grondstoffen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/102739
Note Gedeeltelijk gebaseerd op Hout, W. & Warmerdam, W. (2013) ‘“Nieuwe” spelers, oude praktijken?’, Internationale Spectator 67(11): 2-6.
Citation
Hout, W. (2017). Ontwikkelingslanden in internationaal politiek-economisch perspectief. In Dijkstra, G., Klaassen, H. en Marks, P. (red.), Klaar is Kees: Liber Amicorum voor prof.dr. Kees van Paridon, 2017 (pp. 99–110). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102739