Vorig jaar verscheen ‘Het huis van Argus. De wakende blik in de democratie’ van auteur Huub Dijstelbloem. Het boek bevat belangrijke aangrijpingspunten voor het doordenken van ontwikkelingen in het toezicht op de zorg en andere sectoren. Met name ten aanzien van het betrekken van burgers in het toezicht, een richting die verschillende toezichthouders exploreren. Wij vroegen Dijstelbloem daarom in een bijeenkomst in onze vakgroep Health Care Governance met ons van gedachten te wisselen over het boek. Ter voorbereiding schreef Jeroen Postma een review in de vorm van een verhaal. Deze recensie is een synthese van dat verhaal en de discussie over toezicht tijdens de bijeenkomst. Wij hebben het thema ‘verbeelding’ uit het boek gebruikt om Argus, genoemd naar de Griekse reus die honderd ogen bezat waarvan er nooit meer dan twee tegelijk rustten, tot leven te wekken en tevens kritisch te beschouwen.