Marie Sophie van Muijden werd op 13 januari 1975 geboren te Leiden. In 1995 begon zij haar studie Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar zij in 2001 cum laude in de privaatrechtelijke en bedrijfsjuridische richtingen afstudeerde. Gedurende haar studie was zij als student-assistent verbonden aan de sectie Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking. In april 2001 kwam zij bij deze sectie in dienst als promovendus. Mede in het kader van haar promotieonderzoek vertrok zij in de zomer van 2001 naar Harvard Law School waar zij in 2002 haar Master of Laws (LL.M.) behaalde. Bij terugkeer in Rotterdam werd het promotietraject vervolgd. Tevens doceerde zij aan de rechtenfaculteit, onder meer in het Post-Graduate LL.M. ‘Business, Corporate and Maritime Law’.

, , ,
Ly, Prof. Dr. F.J.M. de (promotor)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/10280
Erasmus School of Law

van Muijden, M. S. (2007, June 15). Mediation en de vaststellingsovereenkomst: aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10280