"In de dagelijkse praktijk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bieden normen vaak houvast om te beoordelen of er sprake is van een ongewenste situatie en wie hierop aangesproken dient te worden. Maar er zijn ook situaties waarin dat houvast er niet is. [...] Het ontbreken van een eenduidige handhavingsnorm kan leiden tot handelingsverlegenheid bij de IGZ of er kunnen problemen ontstaat bij het verantwoorden van de proportionaliteit van de gepleegde interventie."

hdl.handle.net/1765/102807

Dit hoofdstuk is gebaseerd op het rapport Toezicht in onzekere situaties (Grit, et al. 2016)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Grit, K. (2017). Toezicht houden zonder normen. In Toezicht in Turbulente Tijden (pp. 29–39). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/102807