Bijna 42.000 vestigingen met ruim 310.000 werknemers in loondienst en ongeveer 13 miljard euro omzet op jaarbasis (incl. BTW). Dit is de Nederlandse horeca anno 2005 in een notendop. Centraal in deze studie staat het functioneren van de arbeidsmarkt in de Nederlandse horeca. In deze bedrijfstak is personeel een belangrijke factor voor het creëren van omzet. Daarom is aandacht voor aspecten van arbeid essentieel voor een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij moet voortdurend worden gestreefd naar een balans tussen kwantiteit en kwaliteit. Deze balans komt tot stand door bijvoorbeeld een passende arbeidsbeloning, flexibiliteit van het personeelsbestand en arbeidsmobiliteit die gericht is op functionaliteit. Bij de analyse van deze en andere arbeidsmarktonderwerpen vormt het toetsen van de empirische plausibiliteit van een gesegmenteerde arbeidsmarkt in de Nederlandse horeca de rode draad in dit boek. De empirische verkenningen laten zien dat de arbeidsmarktsegmentatietheorie voor de bestudering van structuur en gedrag in de Nederlandse horeca een vruchtbare denkwereld is. Op het gebied van arbeidsbeloning, arbeidsflexibiliteit en arbeidsmobiliteit – kernelementen binnen de segmentatietheorie – kunnen voor een belangrijk deel significant verschillende werknemersgroepen worden geïdentificeerd. Dit biedt aanknopingspunten voor het voeren van segmentspecifiek beleid; arbeidsmarktbeleid door de overheid, personeelsbeleid op maat door ondernemingen.

, , , , , , , , , ,
, , ,
A.R. Thurik, Erasmus University Rotterdam (EUR), F.M. Go, G.H.M. Evers, J. Paauwe, J. de Koning, Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam , Erasmus Research Institute of Management
hdl.handle.net/1765/10283
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Bispo, A. (2007, June 15). Labour Market Segmentation: An Investigation into the Dutch Hospitality Industry (No. EPS-2007-108-ORG). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10283