In dit conceptuele artikel wordt doelverschuiving binnen toezichthoudende organisaties verkend. Onderscheid wordt gemaakt in drie types doelverschuiving, te weten doelverplaatsing, doelversmalling en doelverbreding. Indicaties voor het optreden van elk van deze types binnen toezichthoudende organisaties worden beschreven. Geconcludeerd wordt dat doelverschuiving de doeltreffendheid van toezicht ongemerkt aanzienlijk negatief kan beïnvloeden.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/TvT/187987052017008102006, hdl.handle.net/1765/102887
Journal Tijdschrift voor Toezicht
Citation
Huizinga, K, & de Bree, M.A. (2017). Doelverschuiving binnen toezichthoudende organisaties: typologie en optreden. Tijdschrift voor Toezicht, 2017(1-2), 35–46. doi:10.5553/TvT/187987052017008102006