Het MGV vraagt mensen aan het eind van hun werkzame leven in de psychiatrie, psychologie en geestelijke gezondheidszorg om hun eigen proefschrift te herlezen.
Tom van der Grinten herleest zijn proefschrift uit 1987: De vorming van ambulante geestelijke gezondheidszorg: een historisch beleidsonderzoek. Erasmus Universiteit Rotterdam, promotor prof. dr. C.J.B.J. Trimbos