Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen dat in juni 2016 door de Minister van Veiligheid en Justitie is aangeboden aan de Tweede Kamer heeft ook gevolgen voor pensioenfondsen. Met dit wetsvoorstel wordt, naast Boek 2 BW, ook de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling aangepast. In deze bijdrage wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen voor het RvT-model en het gemengd model in de pensioensector , en de aanpassingen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling die nog gewenst zijn.

hdl.handle.net/1765/103119
TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Erasmus School of Law

Klaassen, A. (2017). Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de pensioensector. TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2017(6), 211–220. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103119