Met het van kracht worden van de nieuwe Zorgverzekeringswet eind 2005 zijn de mogelijkheden voor ondernemerschap in de gezondheidszorg verruimd. Op systeemniveau wordt dit ondersteund door het concept van gereguleerde concurrentie. Concurrentie stimuleert het ondernemerschap en regulering probeert de marktimperfecties in de sector op te vangen en de publieke belangen, in het bijzonder de toegankelijkheid van de zorg, te garanderen. Deze typische combinatie van publieke en private sturingsinstrumenten op systeemniveau heeft zijn pendant op organisatieniveau in het concept van het maatschappelijk ondernemerschap. De nieuwe situatie biedt interessante aanknopingpunten voor dit ondernemerschap, maar om deze ook te benutten zal aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. In dit artikel ga ik hier op in.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/103121
Journal M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Note Dit artikel is een bewerking van een gedeelte van de rede, gehouden bij het afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 17 november 2006.
Citation
van der Grinten, T.E.D. (2007). Ondernemen voor de zorg. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 61(2), 209–214. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103121