In dit hoofdstuk buigen we ons over de publieke verantwoording in de gezondheidszorg en meer in het bijzonder over de verantwoordingsrelaties en -arrangementen waarin verantwoordelijke actoren (instellingen, beroepsbeoefenaren, verzekeraars) hun handelen verantwoorden tegenover gezaghebbende derden (zelfstandigc bestuursorganen (ZBo's), Inspectie voor de Gezondheidszorg) en tegenover de vele stakeholders die de gezondheidszorg rijk is.

hdl.handle.net/1765/103123
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van der Grinten, T., & Meurs, P. (2005). Publieke verantwoording in de gezondheidszorg. In Wieger Bakker en Kutsal Yesilkagit (red.) Publieke verantwoording: Regimes van inzicht en rekenschap bij de uitvoering van publieke taken, Boom: Amsterdam 2005 (Jaarboek 2004/2005 van Beleid en Maatschappij) (pp. 215–244). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103123