Als er één sector is waar zich de kloof tussen de verwachtingen van burgers en de mogelijkheden van overheden om aan deze verwachtingen te voldoen heeft verdiept, dan is dat wel de gezondheidszorg. Er is bovendien waarschijnlijk geen beleidsterrein waar de hervormingsopgave zo complex en in potentie gepolitiseerd is als de gezondheidszorg. Gezondheidszorg is bij uitstek een kritische casus om de relatie tussen de effectiviteit en legitimiteit van stelselherzieningen in de verzorgingsstaat te onderzoeken. De centrale vraag in dit themanummer luidt: hoe wordt er in de Nederlandse politiek en het gezondheidszorgbeleid omgegaan met de conflicterende doelen, wensen en eisen ten aanzien van het Nederlandse zorgsysteem?

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/103124
Journal Beleid & maatschappij
Citation
van der Grinten, T.E.D, Helderman, J.-K, & Putters, K. (2004). Gezondheidszorg: een stelsel van stelsels. Beleid & maatschappij, 31, 200–251. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103124