• Wat zijn de karakteristieken van de bestuursstructuur en -cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg?
  • Hoe beinvloed deze structuur en cultuur het hervormingsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg?
  • Welke veranderingen spelen zich in de bestuursstructuur en -cultuur af?
  • In hoeverre zijn deze veranderingen het resultaat van gericht overheidsbeleid?
Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/103126
Note Dit hoofdstuk is een bewerking van een preadvies dat de auteur vervaardigde voor het project _Fundametal Questions for the Future of Health Care_ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag
Citation
van der Grinten, T.E.D. (1997). Tien jaar hervormingsbeleid: pendelen tussen overheid, markt en middenveld. In Elsinga E, Kemenade YW van. Van Revolutie naar Evolutie? Tien jaar stelselwijziging in de Nederlandse gezondheidszorg. Elsevier/De Tijdstroom Maarssen, 1997 (pp. 162–178). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103126