Asbest is in de 20ste eeuw op zeer grote schaal verwerkt in uiteenlopende producten, onder meer vanwege de isolerende en brandwerende kenmerken van het materiaal. Blootstelling aan asbest is in de tweede helft van de vorige eeuw op grote schaal schadelijk gebleken voor de gezondheid, omdat een dergelijke blootstelling onder meer kan leiden tot longkanker, maar ook tot mesothelioom, een vorm van buik- of longvlieskanker die doorgaans binnen een jaar na de eerste symptomen de dood tot gevolg heeft. De wetenschap van iemand dat hij is blootgesteld aan asbest en dat dit kan leiden tot een dodelijke ziekte kan zozeer ondraaglijk zijn dat psychische behandeling geïndiceerd is en zelfs dat uitval uit maatschappelijke functies het gevolg is. Dan kan de vraag opkomen of en onder welke omstandigheden de schade kan worden verhaald op degene die de blootstelling ten onrechte heeft veroorzaakt. Die vraag staat hierna centraal. In dat kader zal ook meer in het algemeen aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre psychische aandoeningen aanleiding geven voor een andere juridische toetsing dan fysieke aandoeningen.

hdl.handle.net/1765/103192
Private Law

Lindenbergh, S. (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk (pp. 50–62). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103192