Het combineren van meerdere banen is geen marginaal arbeidsmarktverschijnsel. Tot op heden is er echter relatief weinig onderzoek gedaan naar de determinanten en effecten van het gelijktijdig combineren van meerdere banen. In dit onderzoek worden de effecten van combinatiebanen in termen van bevlogenheid, betrokkenheid en interne en externe inzetbaarheid onderzocht. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2016. Dit onderzoek omvat een grootschalige enquête onder werknemers in de publieke sector. In 2016 hebben 23.014 mensen aan het onderzoek deelgenomen. Daarvan hebben 2074 mensen aangegeven meerdere banen te combineren. Deze studie laat zien dat het combineren van banen samenhangt met een lagere betrokkenheid en een hogere gepercipieerde externe inzetbaarheid. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat het combineren van banen geen eenduidig arbeidsmarktverschijnsel is en dat het van belang is om aandacht te hebben voor de combinatievorm en voor de motivatie om meerdere banen te combineren.

, ,
hdl.handle.net/1765/103545
Gedrag en organisatie : tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatie-psychologie
Erasmus University Rotterdam

Vermeeren, B. (2017). Combinatiebanen in de publieke sector: Motieven, effecten en implicaties. Gedrag en organisatie : tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatie-psychologie, 30(4), 263–285. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103545


Additional Files
publisher's information