In dit artikel wordt de ontwikkeling in de structuur van de ziekenhuismarkt in Nederland beschreven over de periode 1978tot 2013. Basis voor de analyse is de verdeling van de klinische capaciteit binnen de regio. De gemeten concentratie is indeze periode fors toegenomen. Belangrijkste oorzaken zijn fusies en uittredingen. De verschuiving van sturing op aanbodnaar meer marktwerking lijkt geen wezenlijke invloed op dit proces te hebben. Nog steeds zijn kleine ziekenhuizen relatiefkwetsbaar en is het aantrekkelijk om een relatief groot volume te hebben. Wel lijken centrumziekenhuizen hun positie tenopzichte van topreferente ziekenhuizen versterkt te hebben. De selectieve inkoop dwingt tot portfoliokeuzes door deziekenhuizen. Dit proces in combinatie met minder partijen kan een bedreiging van de voorwaarde voor gereguleerdeconcurrentie in de regio vormen.

hdl.handle.net/1765/103571
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Tilburg University

Hartog, M. den, & Janssen, R. (2014). Ontwikkeling van de structuur van de Nederlandse ziekenhuismarkt van 1978 tot 2013. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 92(8), 332–339. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103571