Recht op effectieve rechtsbescherming tegen geldboete opgelegd wegens niet-naleving van een opdracht om informatie te verschaffen voor uitwisseling tussen nationale belasting-autoriteiten. Belangrijke beslissing van de Grote Kamer die het nationale (administratie-ve) procesrecht indringend beïnvloedt. Intensi-teit van de rechterlijke toetsing en toegang tot wezenlijke informatie.

hdl.handle.net/1765/103672
Maandblad Belastingbeschouwingen

Neve, L. (2016). Internationale standaard voor inlichtingenuitwisseling en mogelijkheden tot verzet: botsende visies. Maandblad Belastingbeschouwingen, 85(7-8), 294–307. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103672