In diverse gevallen kan de strafbaarheid of strafwaardigheid van bepaalde gedragingen worden beïnvloed of weggenomen wegens toestemming van het slachtoffer. Activiteiten in het studentenleven, deelneming aan sportwedstrijden en het ondergaan van medische ingrepen zijn daarvoor illustratief. In deze bijdrage wordt onder andere stilgestaan bij de voorwaarden voor een strafrechtelijk relevante toestemming, de al dan niet rechtvaardigende werking ervan en de ruimte voor zelfbeschikking in het Nederlandse strafrecht.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/103682
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Bakker, S.R. (2016). Toestemming als rechtvaardiging: zelfbeschikking in het strafrecht?. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 2017(3), 177–187. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103682