Uitzonderlijke situaties vragen vaak om een uitzonderlijke benadering. In de strafrechtstheorie en -praktijk komen verschillende ‘uitzonderlijke’ excepties aan de orde die kunnen leiden tot uitsluiting van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De uitzonderingen op de regels vormen de inspiratie voor en tegelijkertijd de kern van mijn promotieonderzoek. Daarbij is analyse van de wijze(n) waarop de strafrechter omgaat met de excepties van belang voor beantwoording van de vraag of en hoe excepties in het stelsel van het straf(proces)recht meer consistent en meer systematisch kunnen worden geduid.