De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om effectief vraaggericht te werken. Daartoe zijn WijkActiePlannen (WAP) opgesteld waarin concrete wijkgerichte doelstellingen zijn opgenomen. De doelstellingen zijn als het goed is, gebaseerd op de behoeften van de wijkbewoners, maar is dat ook zo? Om een antwoord te geven op die vraag heeft de gemeente Rotterdam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd om een onderzoeker het veld in te sturen. De opdracht van de onderzoeker is om de behoeften van bewoners vast te leggen en om te kijken of die behoeften ook in de doelstellingen van het WAP zijn vertaald. Uit het onderzoek blijkt dat het WAP van Schiebroek Zuid goed in staat is om een groot aantal van de heersende problemen in cijfers te laten zien: armoede, schooluitval, criminaliteit en werkloosheid. Deze cijfers hebben echter een oorzaak die niet altijd goed achterhaald wordt waardoor bepaalde aanpakken niet het meest efficiƫnt en/of effectief zijn. Door te vragen naar de behoeften van bewoners is een rijker beeld ontstaan over de oorzaken en gevolgen van de heersende problemen. Het rijke beeld biedt aanknopingspunten om anders over wijkgericht na te denken zodat de effectiviteit kan worden vergroot.