In Nederland wordt sinds 1993 actief gewerkt aan integraal veiligheidsbeleid. In België is dit onderwerp pas sinds een paar jaar op de agenda. De schijnbare achterstand wordt in korte tijd ingelopen, zo lijkt het. Antwerpen heeft binnen België een voortrekkersrol als het gaat om lokaal veiligheidsbeleid. Antwerpen is bezig een inhaalslag te maken als het gaat om de aanpak van onveiligheid. Dit artikel gaat in op de ontwikkeling, vormgeving en inhoud van het Antwerps veiligheidsbeleid. Geanalyseerd wordt hoe de voorlopige stand van zaken van het Antwerps integrale veiligheidsbeleid is, ook in het licht van Nederlandse ontwikkelingen en wat verschillen en overeenkomsten zijn.