Op 9 mei 2017 heeft de Tweede Kamer na een langdurige aanloop het Wetsvoorstel Affectieschade met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in dat naasten van slachtoffers met ernstig letsel en nabestaanden van overledenen een aanspraak krijgen op vergoeding van immateriële schade (‘affectieschade’). De wet heeft tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed en het bieden van een zekere genoegdoening aan deze naasten, op een wijze die belastende discussies over de omvang van het verdriet en de daarmee verband houdende schadevergoeding zoveel mogelijk voorkomt. Over dit wetsvoorstel is in de afgelopen jaren reeds veel geschreven. Op 14 september 2017 is het Besluit vergoeding affectieschade in concept gepubliceerd ter consultatie. Het besluit beoogt duidelijkheid te verschaffen over de vergoeding door de bedragen vast te leggen.