De vraag naar de mogelijkheden en beperkingen om het recht meer te laten zijn dan een instrument voor de juridische beslechting van geschillen staat centraal in dit themanummer van Recht der Werkelijkheid.