Nederland telt dertien regionale omroepen, met sinds 2006 de provincies als belangrijkste financier. Hoe populair is regionale televisie en hoe legitimeren beleidsmakers regionale televisie? Een onderzoek aan de hand van een nieuw en succesvol programmatype: de regiosoap.