De laatste jaren wordt er gediscussieerd over de veronderstelde samenhang tussen problemen in de multiculturele samenleving en de media. Negatieve beeldvorming van allochtone jongeren en de invloed hiervan op de Nederlandse samenleving in het algemeen en allochtone jongeren specifiek zijn terugkerende onderwerpen. Desondanks is de mediabeleving van allochtone jongeren weinig onderzocht. Onlangs verschenen er twee boeken die wél ingaan op deze kwesties. Een belangrijke conclusie van beide onderzoeken is dat de etnische afkomst van jongeren weinig relevant is voor hun mediagebruik en mediabeleving. Het veronderstelde verband tussen de multiculturele samenleving en de media wordt hiermee tenminste ter discussie gesteld.

hdl.handle.net/1765/103902

Bespreking van de volgende studies:
Bruin, J. T. de (2005). Multicultureel drama? Populair Nederlands televisiedrama, jeugd en etniciteit. Otto Cramwinckel Uitgever: Amsterdam.
D'Haenens, L., Van Summeren, C., Saeys, F., & Koeman, J. (2004). Integratie of identiteit? Mediamenu's van Turkse en Marokkaanse jongeren. Amsterdam: Boom.

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Krijnen, T. (2006, January). Mediabelevingvan allochtone jongeren: bespreking van twee studies. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/103902