Dit onderzoeksrapport is niet gepubliceerd en is geschreven in opdracht van EY. Het betreft een onderzoek naar de WOZ-waardering en OZB-heffing van incourante railgebonden objecten. Het onderzoek richt zich met name op ondergrondse stations ten behoeve van personenvervoer met de metro. Dergelijke stations vergen zeer substantiƫle investeringen en vertegenwoordigen, gegeven de bestaande waarderingssystematiek, een daarmee samenhangende hoge WOZ-waarde. Een en ander heeft tot gevolg dat de OZB-druk op ondergrondse stations in vergelijking met bovengrondse stations onevenredig hoog is. In dit onderzoek is gezocht naar methoden, uitzonderingsmogelijkheden en rechtvaardigingsgronden voor een verlichting van deze belastingdruk.