Financiële schandalen in het afgelopen decennium hebben geleid tot een stroom aan Corporate Governance rapporten. Deze rapporten hadden tot doel om de beheersingsmaatregelen te versterken en daarmee het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer te herstellen. Een van de functies actief in organisaties is Internal Audit. Deze functie opereert onder de hoede van de Raad van Bestuur/Directie en is gericht op het monitoren van het management onder de Raad van Bestuur/Directie. Dankzij die Corporate Governance rapporten is de belangstelling voor het werk van internal auditors toegenomen. In vele rapporten wordt ook aandacht besteed aan deze functie. De Raad van Commissarissen en het Audit Committee worden geacht toe te zien op het functioneren van zowel externe als internal auditors. Ook regelgevers en toezichthouders zijn geïnteresseerd in de resultaten van hun werk. Het doel van deze studie was na te gaan wat de invloed is van de Corporate Governance rapporten op de rol, positie en taakopdracht van de Internal Audit Functie. Agency Theory en Transaction Cost Economics zijn gebruikt om de theorie rondom internal auditing te versterken. Information asymmetry en asset specificity zijn gebruikt om te testen of er een correlatie bestaat tussen hoge scores voor information asymmetry en/of asset specificity van de organisatie en de omvang van de Internal Audit functie, het in- of uitbestedingsvraagstuk en de taakopdracht. De resultaten toonden aan dat dit wel het geval was voor de omvang maar niet voor het in- of uitbestedingsvraagstuk, noch de taakopdracht. Verder bevat deze studie beschrijvende karakteristieken van internal audit functies.

, , , , , ,
, ,
Erasmus University Rotterdam (EUR), G.J. van der Pijl RE, H. Commandeur, P.J.F. Groenen, Ph. Wallage RA, R.F. Speklé, Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam , Erasmus Research Institute of Management
hdl.handle.net/1765/10417
ERIM Ph.D. Series Research in Management
Erasmus Research Institute of Management

Paape, L. (2007, June 22). Corporate Governance: The Impact on the Role, Position, and Scope of Services of the Internal Audit Function (No. 111). ERIM Ph.D. Series Research in Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10417