Er is een rijke traditie aan economische denkers en dwarsdenkers. Het probleem is, zo heeft de crisis laten zien, dat er maar heel selectief gebruik gemaakt wordt van de diversiteit aan kennis in de economische wetenschap op basis van een bepekt aantal vakken. Voor een doorsnee econoom staat het woord theorie gelijk aan een wiskundig model: het oplossen van een nutsmaximalisatievraagstuk onder randvoorwaarden. De economische traditie ligt er, studenten vragen erom, The Economist verwacht niet anders, en de Nederlandse economie snakt naar beleidsadviezen die verder gaan dan “meer markt of meer overheid”. Het is hoog tijd om echt werk te maken van pluralistisch economie-onderwijs.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/104219
Journal Christen Democratische Verkenningen
Citation
van Staveren, I.P. (2018). Pleidooi voor pluralisme in het economieonderwijs. Christen Democratische Verkenningen, 37(3), 68–74. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/104219