Rede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar in de virologie aan het Erasmus faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 8 maart 2007