Kennis van de bevolkingsontwikkeling is van grote betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om aan betrouwbare gegevens hierover te komen. Dat geldt zelfs voor dat er de negentiende eeuw toen er al een redelijke bevolkingsadministratie bestond. Industriesteden groeiden zo snel dat de administratieve indeling (en dus de statistische gegevens) geen gelijke tred hield met de bevolkingsgroei. In zulke gevallen moeten andere methoden dan de geijkte uitkomst bieden. In dit artikel is getracht om, aan de hand van de door Wrigley en Schofield ontwikkelde methode van retrospectieve bevolkingsprognoses, de bevolkingsontwikkeling vóór 1921 te analyseren van de toen, door samenvoeging van een aantal gemeenten, ontstane nieuwe gemeente Eindhoven.

, , ,
hdl.handle.net/1765/10432
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

van Dijk, H. (1985). Retrospectieve bevolkingsprognoses. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10432