Modernisering is een wat vaag begrip. Het is een breder begrip dan industrialisatie. Het heeft te maken met veranderingen in normen en waarden in samenlevingen. Aan het einde van de negentiende eeuw was de industrialisatie doorgedrongen tot vrijwel alle delen van het Europese continent. Bovendien raakten industrieel vervaardigde massaprodukten steeds meer zichtbaar in het dagelijks leven van een groot deel van de bevolking. Dit werd nog verder versterkt door technische veranderingen (bijv. in het verkeer). Die zichtbare veranderingen hadden hun weerslag in de beeldende kunst. Terwijl in de eerdere fase van het industrialisatieproces industrieƫle produktiesystemen nauwelijks of hoogstens in negatieve zin belangstelling trokken van kunstenaars, ontstond er bij sommigen in de overgangsperiode van de negentiende naar de twintigste eeuw een bijna kritiekloze bewondering. Stromingen als bijvoorbeeld het constructivisme en het futurisme waren geobsedeerd door de nieuwe techniek. In deze oratie wordt geprobeerd om dit fenomeen nader te analyseren. Hoe komt het dat vooral in landen waar het industrialisatieproces laat op gang kwam, juist deze 'iconen van de vooruitgang' zo geliefd waren? Met behulp van het begrip modernisering, dat meer inhoudt dat industrialisatie alleen, wordt getracht om dit verschijnsel nader te analyseren.

, ,
hdl.handle.net/1765/10436
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

van Dijk, H. (1980, February 7). De weg naar een moderne samenleving. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10436