Voor het instellen van de optimale therapie van brandwonden – conservatief of operatief – is een vroege, accurate bepaling van de brandwonddiepte belangrijk. ‘Laser Doppler imaging’ (LDI ) is een techniek waarmee een nauwkeurige inschatting van de brandwonddiepte kan worden gemaakt door het meten van de dermale perfusie. Hoewel is aangetoond dat de keuze voor het wel of niet verrichten van een operatie met LDI eerder kan worden gemaakt, heeft dit niet geleid tot een kortere tijd tot wondgenezing of kostenbesparing in de Nederlandse brandwondenzorg. LDI wordt in alle Nederlandse brandwondencentra gebruikt. Bij twijfel over de brandwonddiepte in de eerste of tweede lijn is doorverwijzing naar een brandwondencentrum raadzaam.

hdl.handle.net/1765/104657
Surgery and Traumatology
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Legemate, C., Hop, M. J., Nieuwenhuis, M., Middelkoop, E., van Baar, M., & van der Vlies, C. (2018). Brandwonddiepte bepalen met laser-Doppler-imaging. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(6). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/104657